Faculty: K

Michelle Kahn-John

Michelle Kahn-John

Michelle Kahn-John

Clinical Associate Professor, Nursing
(520) 626-4736

Jo Anne Marie Kane

Jo Anne Marie Kane

Jo Anne M. Kane

Clinical Instructor, Nursing
(520) 626-6154

Sandra Kirkpatrick

Sandy Kirkpatrick

Sandra Kirkpatrick

Senior Lecturer, Nursing
(520) 626-6154

Lisa Heidi Kiser

Lisa Heidi Kiser

Lisa Heidi Kiser

Clinical Assistant Professor
(520) 626-8441

Mary S Koithan

Mary S Koithan

Mary S Koithan

Associate Professor, Nursing
(520) 626-2036